Smörgåsboard international skate film festival                      Pushing boarders: Talking. Skateboarding.                      Smörgåsboard international skate film festival                      Pushing boarders: Talking. Skateboarding.

Om utställningen

Skate - container

SKATE är en vandringsutställning om skateboardkultur, producerad av Regionmuseet Kristianstad i samarbete med unga skateboardåkare.

Utställningen visar personliga berättelser av ungdomar och unga vuxna från Bryggeriets gymnasium i Malmö och lokala skateföreningar runtom i Sverige. Med kameror och skateboards gestaltar de sin vardag och sina upplevelser. Ljud, film, foto och text – ögonblick från en subkultur i ständig rörelse.

Utställningen är mobil och besöker offentliga platser i åtta olika städer i Sverige. Från Umeå i norr till Malmö i söder, med start i maj 2019.

Hela utställningen ryms i två containrar och innehåller digitala skärmar, projektorer, trycksaker och skateobjekt.

Med utställningen vill Regionmuseet uppmärksamma och utforska en väletablerad och omdiskuterad subkultur som tar plats i stadsrummet och ger liv åt offentliga platser. Syftet är att visa på den bredd av erfarenheter och uttryck som finns inom ung skateboardkultur i Sverige idag och att låta fler människor ta del av den.

Formgivning och produktion av Nils Lilja och Marcelo Rovira Torres, i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola och Riksantikvarieämbetet. Projektet finansieras med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Social

Om projektet

Skate - hopp JOHANNA JUZELIUS, KICKFLIP. FOTO: SARA MEURLE Skate - ikon

Utgångspunkten för projektet är att belysa en växande subkultur ur olika perspektiv. Projektet har samlat material till en turnerande utställning med fokus på ungdomar och minoriteter inom skateboardkultur. I varje moment har målsättning varit att arbeta med och för skateboardkultur och att låta ungdomarna berätta med egna ord.


REGIONMUSET KRISTIANSTAD
Museets basutställningar berättar om Skånes olika sidor. Här visas även nya utställningar – samtidigt som museet också skickar ut egenproducerade utställningar på turné.

ALLMÄNNA ARVSFONDEN
Allmänna Arvsfonden stöttar och finansierar nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

BRYGGERIETS GYMNASIUM
Bryggeriets gymnasium är en liten fristående skola i Malmö. Skolan drivs utan vinstintresse och elever från hela Norden söker sig dit för att kunna utöva sin passion i kombination med utbildning.

BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA
På BTH står IT och innovation för hållbar tillväxt i fokus. BTH:s uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation.

RIKSANTIKVARIEÄMBETET
Enheten för Teknik och vetenskap driver praktiknära utveckling inriktad på nya metoder och tekniklösningar till nytta för museer och andra kulturarvsinstitutioner.

Regionmuseet Kristianstad
Allmänna Arvsfonden
Bryggeriets gymnasium
Blekinge tekniska högskola
Riksantikvarieämbetet


Skate: foto

PUBLICERING
Om du publicerar en pressbild, var god informera oss om fotografens namn och bildens titel. Fotografens namn måste alltid anges i samband med publicering.

Om fotograf saknas, skriv ’Regionmuseet Kristianstad’. Var god meddela oss om var och när pressmaterial används, skriv till: info@regionmuseet.se

Skate: foto

KONTAKT
Regionmuseet Kristianstad
info@regionmuseet.se

Dragan Nikolić, projektkledare
dragan.nikolic@regionmuseet.se

Roger Tónlist, projektassistent
roger.tonlist@regionmuseet.se